​اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی توسط سامانه ارتباط مردمی 1540 آماده دریافت شکایات و گزارشات زیست محیطی مردم از طریق تلفن ثابت و همراه بصورت شبانه روزی و بدون نیاز حضور مردم در ادارات حفاظت محیط زیست در سراسر استان می باشد. این سامانه (1540) برای پیگیری شکایات و گزارشات مردمی و ثبت حوادث زیست محیطی طراحی شده تا بتوان بصورت برخط به شکایات و گزارشات مردمی دسترسی داشت.
 سامانه مذکور در واقع پل ارتباطی مردم با این اداره کل است و می کوشد با  جلب مشارکت مردمی بتواند در حفاظت از محیط زیست گام موثری بردارد.
لذا امید است با اطلاع رسانی مطلوب در این زمینه توسط کلیه فعالان عرصه محیط زیست و همچنین کمک شهروندان بتوان به هدف مهم سازمان که همانا حفاظت از محیط زیست می باشد دست یافت.