تورج همتی


سمت سازمانی:

                    مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.


میزان تحصیلات:

                    دکترای محیط زیست با گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین.
                    کارشناسی ارشد محیط زیست با گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین.

سوابق مدیریتی:

                  
                    مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم.
                    مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه.
                    مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور.
                    مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان.
                    مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان.

مشخصات تماس:

                    تلفن مستقیم: 05138670400
                    نمابر: 05138695951
                    رایانامه: T.Hemati@khrdoe.ir