حوزه محیط زیست انسانی


​1

​اصل پنجاهم قانون اساسی


​2

​قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

L02.pdf

​3

​قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی

L03.pdf

​4

​قانون مدیریت پسماندها

L04.pdf

​5

​از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

L08.pdf

​6

​از قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

L09.pdf

​7

قانون حفاظت و بهره وری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی

L11.pdf

​8

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

L12.pdf

​9

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

L13.pdf

​10

​قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها

L14.pdf

​11

لایحه ​قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

L16.pdf

​12

​قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی

L17.pdf

​13

​قانون اراضی مستحدث و ساحلی

L18.pdf

​14

​قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی

L19.pdf

​15

از ​قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

L21.pdf

​16

​از قانون متمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

L24.pdf

17

​از قانون شهرداری ها

L28.pdf

​18

قانون توزیع عادلانه آب

L29.pdf

​19

​قانون حفاظت در برابر اشعه

L32.pdf

​20

​قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

L33.pdf

​21

​قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای ایران

L34.pdf

​22

از ​قانون کار

L35.pdf

​23

​ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

L36.pdf            حوزه محیط زیست طبیعی


​1

قانون حفاظت و بهسازی​ محیط زیست

N01.pdf

​2

​قانون شکار و صید

N02.pdf

​3

قانون راجع به اجازه تاکسیدرمی جانوران در قبال دریافت حق الزحمه

N03.pdf

​4

قانون ​اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی

N04.pdf

​5

قانون ​حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

N05.pdf

​6

​از اساسنامه گنجینه ملی آب ایران

N06.pdf