تاریخ ابلاغ: ​1396/08/13
شماره ابلاغ: 19869

ZS.jpg

ذوالفقار سلحشور جشن آبادبا حکم آقای مهندس حمید صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ذوالفقار سلحشور جشن آباد به سمت رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست فیروزه منصوب شد.
آقای سلحشور که فارغ التحصیل کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی است، بیش از 27 سال سابقه خدمتی به عنوان مامور اجرایی، تکنسین محیط زیست و رئیس پارک ملی تندوره در شهرستان درگز را در کارنامه خود دارد.تاریخ ابلاغ: ​1396/08/01
شماره ابلاغ: 18870

مرتضی مطهری نیا


با حکم آقای مهندس حمید صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مرتضی مطهری نیا به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خواف منصوب شد.
آقای مطهری نیا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی کاربردی است و بیش از یک سال سابقه خدمتی در شهرستان خواف دارد.تاریخ ابلاغ: ​1396/07/17
شماره ابلاغ: 17821
AMC.jpg
علیرضا میرزایی چهار راهبا حکم آقای مهندس حمید صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، علیرضا میرزایی چهار راه به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلات منصوب شد.
آقای میرزایی بیش از 9 سال سابقه خدمتی به عنوان مامور اجرایی محیط زیست در کارنامه خود دارد.


تاریخ ابلاغ: ​1396/07/13
شماره ابلاغ: 17573

حسین اصلاحی شیرغان


​با حکم آقای مهندس حمید صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، حسین اصلاحی شیرغان به سمت رئیس پارک ملی تندوره منصوب شد.
آقای اصلاحی که فارغ التحصیل کارشناسی محیط زیست با گرایش مرتعداری است، بیش از 18 سال سابقه خدمتی به عنوان مامور اجرایی و کارشناس پایش محیط زیست در شهرستان قوچان، ریاست نمایندگی محیط زیست جغتای و ریاست اداره حفاظت محیط زیست سرخس را در کارنامه خود دارد.


تاریخ ابلاغ: ​1396/07/13
شماره ابلاغ: 17571


موسی غلام زاده سراب


با حکم آقای مهندس صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، موسی غلام زاده سراب به سمت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرخس منصوب شد.
آقای غلام زاده سراب که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی با گرایش مرتعداری است، بیش از ده سال سابقه خدمتی بعنوان محیط بان و همچنین سرپرستی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلات را نیز در کارنامه خود دارد.تاریخ ابلاغ: ​1396/07/13
شماره ابلاغ: 17545


Sha.JPG
سعید شفیعیان


با حکم آقای مهندس حمید صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، سعید شفیعیان به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسکن منصوب شد.
آقای شفیعیان که فارغ التحصیل کارشناسی محیط زیست با گرایش احیاء و بهره برداری پایدار از مناطق است، بیش از 14 سال سابقه خدمتی به عنوان مامور اجرایی محیط زیست بردسکن را در کارنامه خود دارد.


تاریخ ابلاغ: ​1396/07/13
شماره ابلاغ: 17536
S-Zamani.jpg
صادق زمانی جشن آباد


با حکم آقای مهندس حمید صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، صادق زمانی جشن آباد به سمت رئیس اداره نظارت و پایش در حوزه معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منصوب شد.
آقای زمانی که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش اقلیم شناسی است، بیش از 12 سال سابقه خدمتی به عنوان کارشناس در ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های سرخس، سبزوار و مشهد و همچنین سوابقی چون کارشناس مسئول نظارت و پایش اداره کل را در کارنامه خود دارد.تاریخ ابلاغ: ​1396/04/18
شماره ابلاغ: 9002


محمد علی عمارلو


با حکم آقای مهندس حمید صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، محمد علی عمارلو به سمت رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش در حوزه معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منصوب شد.
آقای عمارلو که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد محیط زیست با گرایش تنوع زیستی است، بیش از 14 سال سابقه خدمتی به عنوان کارشناس و کارشناس مسئول و همچنین سوابقی چون ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سبزوار را در کارنامه خود دارد.تاریخ ابلاغ: ​1395/11/25
شماره ابلاغ: 29745

محمد جلالی فرد


با حکم آقای مهندس صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، محمد جلالی فرد به سمت سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زاوه منصوب شد.
آقای جلالی فرد که فارغ التحصیل مهندسی فناوری منابع طبیعی با گرایش آبخیزداری است، از سال 1392 سابقه محیط بانی در مناطق تربت جام را در کارنامه خود دارد.


تاریخ ابلاغ: ​1395/11/25
شماره ابلاغ: 29741

جواد ستوده

با حکم آقای مهندس صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، جواد ستوده به سمت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریمان منصوب شد.
آقای ستوده که فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی منابع طبیعی با گرایش محیط زیست است، بیش از چهار سال سابقه خدمتی بعنوان محیط بان در مناطق حفاظت محیط زیست شهرستان های سبزوار و تربت حیدریه و نیز سرپرستی نمایندگی حفاظت محیط زیست زاوه را در کارنامه خود دارد.


تاریخ ابلاغ: ​1395/10/18
شماره ابلاغ: 95/45675

سعید پشم چی
با حکم آقای دکتر سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، سعید پشم چی به سمت معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منصوب شد.
آقای پشم چی که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافيا با گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی است، بیش از بیست سال سابقه خدمتی بعنوان تکنسین محیط زیست و همچنین سوابقی چون سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بردسکن و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف، معاونت و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تربت حیدریه و نیز رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی را در کارنامه خود دارد.


تاریخ ابلاغ: ​1395/09/14
شماره ابلاغ: 22629

موسی غلام زاده سراب


با حکم آقای مهندس صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، موسی غلام زاده سراب به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلات منصوب شد.
آقای غلام زاده سراب که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی با گرایش مرتعداری است، بیش از ده سال سابقه خدمتی بعنوان محیط بان در کارنامه خود دارد.


تاریخ ابلاغ: ​1395/09/14
شماره ابلاغ: 22626

حمیدرضا صادقی

با حکم آقای مهندس صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، حمیدرضا صادقی به سمت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سبزوار منصوب شد.
آقای صادقی که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی با گرایش مرتعداری است، بیش از ده سال سابقه خدمتی بعنوان محیط بان و همچنین سوابقی چون معاون رئیس پارک ملی تندوره (درگز) و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلات را در کارنامه خود دارد.تاریخ ابلاغ: ​1395/06/29
شماره ابلاغ: 16291
سعید پشم چی


با حکم آقای مهندس صالحی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، سعید پشم چی به سمت رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منصوب شد.
آقای پشم چی که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافيا با گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی است، بیش از بیست سال سابقه خدمتی بعنوان تکنسین محیط زیست و همچنین سوابقی چون سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بردسکن و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف، معاونت و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تربت حیدریه را در کارنامه خود دارد.