فهرست پیوندهای مفید شورای سیاستگذاری پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی


​ردیفعنوان پیوند (پایگاه اطلاع رسانی، پورتال، وب سایت و ...)​​پیوند
1وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
https://www.ict.gov.ir
2​شورای عالی انفورماتیک کشور
http://www.shci.ir​
3​سازمان فناوری اطلاعات ایرانhttp://ito.gov.ir
4​سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
http://www.irannsr.org
5​سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی
http://khorasan.irannsr.org
6​معاونت فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شبکه استانداری خراسان رضوی
http://it.khorasan.ir
7​سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
https://fava.mashhad.ir