​شماره جلسه
​تاریخ جلسه
​خلاصه مطالب طرح شده در جلسه
​مصوبات جلسه​11393/11/29
​در راستای نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی و اجرای آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، برنامه بروز رسانی محتوایی و فنی پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی مطابق با آخرین دستاوردهای حاصل از جلسات کمیته تحول اداری و کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد و همچنین رویکردهای مدیریتی در حوزه مدیریت سبز در دستور کار شورای مزبور قرار گرفته است.

1- ​اصلاح، تکمیل و ارائه فایل پاورپوینت نخستین جلسه شورای سیاستگذاری پورتال به کلیه اعضای شورا.
2- ایجاد خوشه های 14 گانه خدمات الکترونیکی اداره کل با تعریف خوشه ها و معرفی اعضای آن (اعم از سرپرست و سایر اعضای همکار).
3- تهیه و ارائه شرح وظایف کلی خوشه ها در راستای تهیه شناسنامه خدمات دستگاه در سطح هر خوشه.
4- هماهنگی خوشه ها جهت تهیه شناسنامه خدمات دستگاه در سطح هر خوشه.

​2

​1394/04/08
- ارائه گزارش عملکرد حاصل از مصوبات نخستین جلسه شورای سیاستگذاری پورتال.
- بررسی دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سایت) های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال) های استانی در راستای تحقق "بند 15 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری" و در اجرای "ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری" و "برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست محترم جمهور به شماره 206/93/560 مورخ 1393/01/20" که کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه مورخ 1393/11/07 آنرا تصویب و دستگاه های اجرایی را مکلف به برنامه ریزی و اجرای استاندارد مذکور نموده است.1- ​تشویق کتبی از همکاران موثر در تهیه شناسنامه خدمات دستگاه.
2- تهیه استاندار یا شیوه نامه ای در رابطه با تهیه ساختار و محتوای قابل نشر در پورتال اداره کل مطابق با مفاد دستورالعمل استاندارد تارنما.
3- تهیه پروپوزال و مشخصات فنی اخذ استعلام از شرکت های واجد شرایط در رابطه با عقد قرارداد بهینه سازی، توسعه و پشتیبانی از پورتال اداره کل.
4- تهیه نامه ای جهت الزام همکاران به تهیه و ارائه سایر خدمات دستگاه جهت درج در درگاه واحد خدمات الکترونیکی استان حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری.