براساس تبصره ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، به منظور دستیابی به هماهنگی بین دستگاه ها، کارگروه استانی مدیریت پسماند با حضور مدیران دستگاه های ذیل تشکیل می گردد. این کارگروه به مسئولیت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تشکیل می گردد. کارگروه مذکور می تواند در صورت لزوم کارگروه های شهرستانی را با ترکیب مشابه و با مسئولیت معاون محترم فرماندار در سطح هر شهرستان تشکیل دهد.

​​اعضای محترم کارگروه مدیریت پسماند استان:

01.png

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی.
01.png
​معاونت استاندار و فرماندار مشهد مقدس.
01.png
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی.
03.png
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان.
  01.png

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
04.png
شهرداری مشهد مقدس.
05.png
​سازمان جهاد کشاورزی استان.
​     10.png
دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
​     01.png

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.
     ​11.png
​صدا و سیمای استان خراسان رضوی.
06.png
​اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
     ​12.png
شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد.
  02.png
شرکت آب منطقه ای استان.
07.png
​شرکت آب و فاضلاب استان.
     ​01.png
​اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان.
     ​01.png
​اداره کل راه و شهرسازی استان.
08.png
​شرکت برق منطقه ای استان.
09.png
شرکت شهرک های صنعتی استان.